การเสริมสร้างสมุททานุภาพให้กองทัพเรือ

 

 

จัดแสดงพัฒนาการด้านการต่อเรือของกรมอู่ทหารเรือ จากเรือไม้เป็นเรือเหล็ก กรรมวิธีการต่อเรือ จากการย้ำหมุดเป็นการเชื่อมประสาน เทคโนโลยีการต่อเรือแบบบล็อก ขั้นตอนและกระบวนการสร้างเรือรบ  พิธีกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวเรือ ผู้สร้างเรือและผู้ใช้เรือ รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือที่เกี่ยวข้อง